MẶT BẰNG TỔNG THỂ VÀ ĐÔNG TĂNG LONG HƯNG LỘC

đông tăng long hưng lộc

Sản Phầm Đông Tăng Long Hưng Lộc Gồm Có :

Block II.5, II.6 Diện Tích 5x20m : Giá Từ 17tr-20 Triệu / m2

Block II.1, II.2, II.3, II.4, II.7, II.8, II.9, II.10 Diện Tích 8x20m, Giá Từ 18- 19 triệu/m2